Účtovníctvo

Dôveruj certifikovaným účtovníkom. Zabezpeč svojej firme finančnú bezpečnosť, optimalizáciu nákladov a nižšie dane.

Môžeš vo firme zamestnávať účtovníčku alebo dokonca niekoľko. Posielať ich na školenia, platiť za ich dovolenky, znášať vysoké náklady na zamestnanie a… sťažovať sa na nedostatok efektivity.
No môžeš tiež zrušiť vedenie účtovníctva u seba vo firme – a poveriť tým účtovníkov s licenciou Ministerstva financií na profesionálne vedenie účtovných kníh a s povinným poistením za škodu.

Účtovníctvo spoločnosti mimo jej sídla – šetrenie v pohodlí

Prestávaš myslieť na to, že predpisy sa menia, že účtovníčky s nimi musia byť oboznámené, že daňové priznania musia byť v poriadku a treba ich stihnúť podať načas. To už nie je Tvoj problém.

Podpisujeme zmluvu, dávaš nám plnú moc a naši účtovníci sa o všetko postarajú. Ty sa len staráš o to, aby na účte bola suma, ktorá vyplýva z výkazov. A môžeš sa venovať rozvíjaniu svojho biznisu.

Celé účtovníctvo za 1/10 ceny

Platíš 10-krát menej než by Ťa stálo zamestnanie účtovníčky a v balíku dostávaš:

 • vedenie účtovných kníh v súlade so zákonom o účtovníctve a daňovej knihy príjmov a výdavkov,
 • vyhotovovanie výpočtov mesačných preddavkov dane z príjmu, vysporiadania DPH a mesačných daňových prehľadov v súlade s platnými predpismi, ako aj ročného daňového priznania dane z príjmu a účtovnej závierky  v súlade s predpismi uvedenými v zákone o účtovníctve,
 • príprava zhrnutí a správ vyžadovaných Národnou bankou Poľska a Hlavným štatistickým úradom,
 • zastupovanie Tvojej firmy na úradoch,
 • vypracovanie správ pre potreby predstavenstva, dozornej rady, akcionárov a pod.,
 • asistencia pri daňovej kontrole a vykonávaní auditu v spoločnosti,
 • sprevádzanie spoločnosti procesom likvidácie.

A čo viac, ak ku nám presunieš svoje účtovníctvo, postaráme sa, aby všetko bolo v náležitom poriadku: opravíme a odstránime chyby, ktoré vznikli v predchádzajúcom období.

Tvoje výhody:

 • Šetríš peniaze.
 • Šetríš čas a znižuješ svoje zaangažovanie.
 • Optimalizuješ náklady  — dostávaš nevyhnutné informácie každý mesiac.
 • Zabezpečuješ firme daňovú bezpečnosť a stabilné základy.
Call Now Button