Korporátna agenda

Zníž výdavky na korporátnu agendu a zabezpeč si najvyššiu kvalitu služieb!

Ako funguje Tvoja kancelária predstavenstva spoločnosti?

Chceš zefektívniť činnosť svojej firmy a zabezpečiť jej dobre fungujúci sekretariát, ktorý by sa dokonale venoval aj právnym záležitostiam?
Rozmýšľaš tiež o ušetrení na výdavkoch na činnosť takéhoto sekretariátu?
A možno nechceš mať sekretariát vo firme, lebo si myslíš, že sa viac opláca outsourcing?

To je pravda. Vedenie modernej  korporátnej agendy si vyžaduje  odborné právne vedomosti a dokonalú znalosť predpisov obchodného práva a zamestnanci, ktorí sa v tom vyznajú, si svoje schopnosti cenia. Môžeš teda zamestnávať právnika za niekoľko tisíc zlotých… alebo poveriť vedením sekretariátu odborníkov z  ReadyMade.

Takto znížiš mesačné výdavky a vyhneš sa problémom, ktoré vznikajú nedopatrením alebo kvôli chybám, ktoré robia osoby bez právnických vedomostí.

Korporátna agenda zabezpeč pre svoju firmu profesionálnu kanceláriu predstavenstva spoločnosti. 

Pokiaľ sa rozhodneš pre túto službu, získavaš právnickú podporu, akú si doteraz ešte nemal, za neporovnateľne menej peňazí. Platíš menej a máš istotu, že o právne záležitosti Tvojej spoločnosti sa starajú odborníci.

Keď nám zveríš korporátnu agendu, získavaš:

  • Komplexnú právnu obsluhu podnikania, vrátane registrácie a aktualizácie údajov v povinných Obchodných registroch, ako aj obsluhu v prípade likvidácie spoločnosti.
  • Prípravu dokumentov– vždy presne a načas, v súlade s platnými predpismi obchodného práva, ako aj neskoršie skladovanie týchto dokumentov.
  • Podpora pri organizovaní aktuálnych záležitostí spoločnosti: zvolávaní požadovaných valných zhromaždení spoločníkov a predstavenstva, účasť na valných zhromaždeniach z titulu udelenej plnej moci.
  • Pomoc v záležitostiach týkajúcich sa financií: otváraní a vedení bankových účtov, tvorení daňových štruktúr, schvaľovania účtovnej závierky.
  • Príprava správ o právnej analýze, príprava projektov ad-hoc v súlade s platnými predpismi Obchodného zákonníka.
  • Právnu asistenciu pri transformácii spoločnosti, pri fúziách a spájaní sa s inými subjektmi.
Call Now Button