Kniha príjmov a výdavkov

Ty veď firmu, jednoduché účtovníctvo budeme viesť my.
Bezchybne a lacnejšie než si myslíš!

Si samostatne zárobkovo činná osoba alebo máš malú firmu a vedieš jednoduché účtovníctvo?
Ak sa chceš vyhnúť chybám a následne finančným pokutám, keďže sa dostatočne dobre nevyznáš vo vedení jednoduchého účtovníctva…
Ak nevieš, ako zaúčtovať jednotlivé položky: výdavky, príjmy, preddavky, príspevky, atď,. čo vykazovať v jednotlivých evidenciách…
rozhodni sa pre vedenie jednoduchého účtovníctva odborníkmi z ReadyMade.

Urobíme to za Teba. Elektronickou formou, bezchybne a lacnejšie, než si myslíš.

Tvoje výhody:

Pokiaľ nám zveríš vedenie jednoduchého účtovníctva svojej firmy, zbavíš sa stresu a nepríjemných povinností. Naproti tomu získaš bezpečnosť a istotu, že Tvoje daňové priznania sú v poriadku, ako aj pokoj a cenný čas, keďže:

  • Ťa zastupujeme na úradoch na základe nám udelenej plnej moci,
  • poskytujeme asistenciu pri daňovej kontrole,
  • pripravujeme všetku potrebnú dokumentáciu: daňové priznania, výkazy príspevkov na sociálne poistenie a pod.,
  • doručujeme dokumentáciu patričným orgánom,
  • pomáhame pri príprave občianskoprávnych zmlúv,
  • radíme, ako optimalizovať dane.
Call Now Button