Špeciálne projekty

Môžeš sa na nás spoľahnúť aj vo výnimočných situáciách!
To, čo pre Teba môže byť ťažké, u nás ľahko zariadiš.

Zmeny spoločníkov v spoločnosti, likvidácia podielov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmena predstavenstva či likvidácia spoločnosti…

V takýchto výnimočných situáciách sa môžeš ocitnúť, keď podnikáš. Vyžadujú si osobitný prístup, právnické vedomosti či uzatvorenie nových zmlúv. Našťastie tým, čo je pre Teba nové, sa my zaoberáme už roky.

Vyhotovovanie zmlúv a pripomienkovanie zmlúv

Ak chceš, aby Tvoje záujmy boli čo najlepšie zabezpečené, zver nám vyhotovenie zmlúv alebo ich pripomienkovanie.
Ty len určuješ ciele a podmienky… a prichádzaš podpísať dokumenty. Všetko ostatné je na nás.

Naši odborníci vyhotovia a spripomienkujú pre Teba každú zmluvu, hlavne zmluvy týkajúce sa nehnuteľností, agentúrne zmluvy, zmluvy týkajúce sa počítačových programov atď.

Zabezpečujeme Ti tiež komplexné služby v prípade:

  • zmien v zmluvách a štatúte spoločnosti týkajúcich sa výšky základného imania, oprávnení orgánov a spoločníkov spoločnosti, predmetu podnikania a pod.,
  • rokovaní a súdnych pojednávaní vyplývajúcich zo sporov medzi obchodnými spoločnosťami a ich podielnikmi (akcionármi),
  • transakcií so zahraničnými klientmi, v Tebou vymedzenom rozsahu,
  • transakcií akvizície a fúzie spoločností – transakcií typu M & A, čiže kúpe alebo predaji podnikov alebo ich častí, transformácií, delení, likvidácie účasti (akcií), prevodu všetkých práv a povinností spoločníkov,
  • reštrukturalizácie spoločností,
  • privatizácie a komercializácie podnikov,
  • predaja zorganizovanej časti podniku,
  • likvidácie spoločností.
Call Now Button