Personalistika a mzdy

Presvedč sa, že outsourcing personalistiky a miezd sa Ti naozaj oplatí!

Rozmýšľaš o tom, že znížiš náklady na zamestnancov vo svojej firme? Začni tým, že starostlivosť o personalistické a mzdové záležitosti zveríš firme zvonku. Okrem outsourcingu účtovníctva je to populárny spôsob, ako ušetriť. Vďaka nemu môžeš vo svojej firme zefektívniť a vylepšiť všetky činnosti súvisiace s pracovným právom a výpočtom a vykazovaním výplat, daní a odvodov.

Zvoľ si outsourcing personalistiky a miezd. Personalistiku a mzdy prenechaj nám

Je to výhodné obzvlášť vtedy, ak vedieš firmu, ktorá pôsobí na poľskom aj zahraničnom trhu, alebo chceš zriadiť pobočku firmy v Poľsku. Poľské mzdové systémy sa líšia od zahraničných a môžu byť komplikovanejšie. Pokiaľ personalistiku a mzdy zveríš nám, nemusíš sa tým už trápiť.

Keď sa rozhodneš pre outsourcing personalistiky a miezd, získaš záruku poskytnutia nasledovných služieb:

  • výpočet miezd a vyhotovenie výplatných listín pre pracovníkov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy ako aj zmluvy o dielo a na dohodu,
  • vypracovanie mesačných správ a výkazov pre Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad,
  • zisťovanie nárokov a výpočet prislúchajúceho nemocenského, zdravotných, rodinných a iných prislúchajúcich prídavkov,
  • výpočet zrážok dane z príjmu zamestnancov,
  • príprava pracovných zmlúv a iných občianskoprávnych zmlúv,
  • konzultácie a vypracovanie vypovedania pracovnej zmluvy,
  • výkazy práce,
  • vedenie evidencie pracovného času a dovoleniek,
  • vedenie personálnej dokumentácie zamestnancov.
Call Now Button