Administratívna podpora

Osloboď firmu od administratívy a zaoberaj sa tým, čo je najdôležitejšie pre Tvoj biznis!

Administratívny outsourcing firmy: od pečiatky po povolenia a kontakt s úradmi.

Chceš znížiť náklady na administratívu vo svojej spoločnosti? Nerád chodíš po úradoch? Rozčuľuje Ťa čoraz viac formálnych požiadaviek inštitúcií ako Sociálna poisťovňa, Národný inšpektorát práce či Daňový úrad a tendencie rozširovania byrokracie?
Otravuje Ťa nutnosť sledovať predpisy, nevyhnutná pre to, aby Tvoja firma fungovala v súlade so zákonom? A možno sa chceš konečne sústrediť na rozvoj firmy a na činnosť, ktorá jej prináša zisk?

Pover celou administratívou odborníkov, osloboď firmu od „papierovačiek” a sústreď sa na to, čo je pre Tvoju firmu kľúčové!

Ak nás poveríš administratívnym outsourcingom spoločnosti, v rámci štandardných služieb získavaš:

  • sprostredkovanie pri vybavení pracovného povolenia,
  • pomoc pri vybavení karty pobytu,
  • podanie žiadostí o udelenie čísel NIP a PESEL,
  • vybavenie aktuálnych výpisov z Obchodných registrov a iných registrov,
  • vybavenie potvrdení, že nemáš podlžnosti na Daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni,
  • vybavovanie všetkých administratívnych záležitostí.

Tvoje dodatočné výhody:

  • Šetríš na administratívnych nákladoch — meníš ich z fixných nákladov na variabilné náklady, ktoré sú elastickejšie.
  • Plne kontroluješ výdavky, keďže uzatváraš zmluvu za vopred stanovených podmienok a v rozsahu, ktorý Ti vyhovuje.
Call Now Button