Daňové poradenstvo

Neplať vyššie dane než naozaj musíš – navštív našu daňovú kanceláriu!

Chceš v medziach zákona platiť nižšie dane?
Byť si istý, že v Tvojich daňových priznaniach nie sú nedostatky?
Rozmýšľaš o optimálnych daňových riešeniach pre svoju firmu, ktoré budú zohľadňovať špecifickosť Tvojej brandže a Tvoje aktivity?

Potrebuješ profesionálne daňové poradenstvo. Starostlivosť o svoje dane zver práve nám.

V otázke daní nám môžeš dôverovať. Naši odborníci majú všetky potrebné certifikáty. Rovnako pokiaľ ide o daň z príjmu, ako aj korporátnu daň DPH, Ti poskytneme pomoc, vďaka ktorej získaš bezpečnosť a daňovú stabilitu nevyhnutnú pre podnikanie. Ale to nie je všetko.

Pravidelne od nás budeš dostávať informácie, ktoré Ti pomôžu prijať rozhodnutia umožňujúce optimalizáciu daní. Môžeš tiež zaznamenať merateľné prínosy vyplývajúce zo zníženia daní — sú to konkrétne peniaze, ktoré zostávajú v Tvojej firme… alebo v Tvojom vrecku.

Optimalizuj dane bez rizika
Zoptimalizuj svoje dane za pomoci odborníkov, ktorí sa v húštine daňových predpisov cítia ako ryba vo vode. Bez rizika, bez vystavovania sa pokutám za nedostatky, stopercentne v súlade so zákonom.

Daňový poradca chráni Tvoje záujmy
Keď našej firme zveríš svoje dane, získavaš tiež to, že Ťa budeme zastupovať na úradoch a v prípade potreby obhajovať v sporoch s daňovými orgánmi.

Daňové poradenstvo za atraktívnu cenu
Skontaktuj sa s nami, ak potrebuješ podporu a poradenstvo v oblasti:

  • dane z príjmu právnických osôb,
  • dane z príjmu fyzických osôb,
  • medzinárodných daní,
  • DPH a DPH v rámci EÚ,
  • fúzií a akvizícií,
  • cla a spotrebnej dane, ako aj transferových cien,
  • manažmentu rizika v oblastí daní,
  • bankovo-finančných daňových regulácií.
Call Now Button