Služba „Predstavenstvo”

Rozhodni sa pre outsourcing predstavenstva spoločnosti — zbav sa povinností a užívaj si slobodu!

Ak si často v zahraničí, cestuješ alebo len jednoducho nemáš čas zaoberať sa všetkými povinnosťami spojenými s predstavenstvom spoločnosti, pover vykonávaním činností predstavenstva odborníkov z ReadyMade.

Predstavenstvo spoločnosti k okamžitému prenájmu

Outsourcing predstavenstva sa Ti najviac zíde, ak má Tvoja firma zahraničných spoločníkov, no túto službu využívajú aj domáci spoločníci. Je spojená s plnou zodpovednosťou za osud spoločnosti, a to osobnou i finančnou, a preto je dobré zveriť takúto úlohu správnym osobám.

Tvoja spoločnosť v dobrých rukách

Pokiaľ využívaš outsourcing predstavenstva, získavaš čas aj slobodu, keďže:

  • To my preberáme všetky povinnosti predstavenstva – sme na mieste, dostupní a pripravení konať.
  • Zastupujeme predstavenstvo vo všetkých inštitúciách, napr. u notára, na súde, na úradoch, ako aj na všetkých požadovaných valných zhromaždeniach a pri prijímaní uznesení.
  • Kontrolujeme činnosť spoločnosti, a keďže máme k dispozícii konzultantov a právnikov, staráme sa, aby všetko prebiehalo podľa Tvojich predstáv.
  • Ponúkame tiež služby v prípade likvidácie spoločnosti, zastávajúc funkciu likvidátora.

Cena za službu sa stanovuje individuálne, v závislosti od rozsahu povinností a úloh, ktoré majú byť obsiahnuté v službe „Predstavenstvo”.

Call Now Button